Szak-therm Főoldal
   
 

Energetikai Tanúsítvány

button1button3


MIKOR KELL ELKÉSZÍTENI?

Az Energetikai Tanúsítványt az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet hatálybalépését követően indult eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor, adás-vételkor, valamint egy évnél hosszabb bérbeadásakor kell elkészíteni.


MIKOR NEM KELL ELKÉSZÍTENI?

Épület zöldkártyát az alábbi esetekben nem kell elkészíteni:
- az 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre,
- a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,
- hitéleti célra használt épületre,
- a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen létesített építményre,
- a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre,
- az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
- a sátorszerkezetre,
- a sajátos építményfajtákra, illetve annak tervezésére

- 2012. március 28. módosítás: a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonos váltás és bérbeadás esetén

 

 
 

Energetikai Tanúsítvány | Referenciák | Kapcsolat


© 2021 SZTH Épületenergetikai Kft. /// Minden jog fenntartva.

Webdesign: lue1.com

 
Szakterv linkWeber linkThermoland link